Individueel kindercoachtraject

op maat van jouw kind


voor kinderen van 6 tot 12 jaar

Een coachingtraject bij de Talententuin is kortdurend en laagdrempelig en vertrekt altijd vanuit de talenten en sterktes van jouw kind. De individuele begeleidingen worden op een creatieve manier en spelenderwijs ingevuld.


Voor wie is een individueel coachtraject geschikt?


Elk kind botst wel eens op moeilijkheden tijdens het opgroeien. Dit is heel normaal en deze obstakels lossen zich vaak vanzelf op.

Soms heeft je kind toch een extra zetje nodig, wat meer begeleiding en ondersteuning om terug steviger en sterker verder te gaan.

Dan kan een individueel coachtraject hierbij helpen!

 

Wat kan er aan bod komen tijdens deze sessies?


Geen enkel coachtraject is hetzelfde. Elk kind is anders en heeft zijn eigen noden en dingen die hem bezig houden. Samen met jou als ouder maar net zo goed met je kind zelf ga ik op weg om te bekijken waar hij/zij rond wil werken en hulp bij nodig heeft.

We stippelen in grote lijnen een traject uit maar het zou even goed kunnen dat we hiervan afwijken omdat er net iets (ingrijpend) is gebeurd in jullie leven of dat er iets anders is waar je kind rond wil babbelen of werken.

 

Volgende thema's komen vaak aan bod tijdens mijn begeleidingen:

  • Inzicht in een vol hoofd en hoe je kind zijn/haar hoofdje terug rustiger kan maken
  • Werken rond (hoog) gevoeligheid
  • Werken rond gevoelens en het uiten ervan
  • Waar wordt je kind blij van? Wat zijn de talenten?
  • Werken rond zelfvertrouwen en zelfbeeld
  • Werken rond mindset en niet-helpende gedachten leren vervangen door helpende gedachten
  • Op zoek gaan naar tips en handvatten om te ontspannen of te ontladen


Hoe gaat een coachtraject in zijn werk?

 

Tijdens de kennismaking (meestal via mail) kunnen we samen jullie hulpvragen kort bespreken en bekijken of een coachtraject wenselijk en geschikt zou zijn voor jouw kind.
Dit is uiteraard volledig vrijblijvend.

Tijdens een intakegesprek gaan we dieper in op deze hulpvragen, waarna samen kan worden bekeken welk soort traject het meest aansluit (soort trajecten: zie verder).
Daarna zal een individueel begeleidingstraject op maat van jouw kind worden uitgestippeld.
Zoals hierboven reeds beschreven is dit een traject in grote lijnen, dit wordt tijdens en na elke sessie geëvalueerd en eventueel aangepast aan de huidige hulpvragen.
Een intakegesprek gaat bij voorkeur door tijdens de schooluren.

Afhankelijk van welk traject je kiest, wordt ook het aantal begeleidingsmomenten bepaald. Tijdens deze individuele sessies met je kind ga ik eerst bekijken en bevragen wat jouw kind fijn vindt. Sommige kinderen gaan graag creatief en spelenderwijs aan de slag, anderen houden meer van een onderonsje en praten gemakkelijker. Het kan ook een combinatie zijn van verschillende werkvormen.
De individuele sessies duren 50 minuten.  Een korte nabespreking (10 minuutjes) met de ouder(s) kan na elke sessie. Indien de begeleiding op school plaatsvindt is er communicatie via mail mogelijk.

Aan het einde van een begeleidingstraject wordt een eindevaluatie met de ouder(s) gepland om te overlopen hoe de sessies verlopen zijn, hoe vond je kind het, wat heeft hij/zij geleerd, hoe kan je alles thuis nog verder implementeren enz...
Daarnaast bekijken we samen of we de begeleiding kunnen stopzetten, of we een nieuw traject opstarten of we nog enkele sessies als nazorg zullen doen. 
Afhankelijk van het gekozen traject en aantal begeleidingsmomenten vindt er ook nog een extra tussentijds evaluatiegesprek plaats met de ouder(s).


Het materiaal (werkboekje, talentenkaart, creatieve opdrachtjes,...) dat aan bod komt tijdens de sessies mogen de kinderen mee naar huis nemen. Hier kunnen ze thuis over vertellen of verder mee aan de slag gaan.


De sessies kunnen in overleg met de ouders en de school ook op school plaatsvinden.
Er zullen dan mogelijks wel extra verplaatsingskosten worden aangerekend.

 

Wanneer ik zou aanvoelen dat ik niet de juiste persoon ben, kan ik een doorverwijzing adviseren naar meer gepaste of gerichte hulp bv intensievere therapie of diagnostisch onderzoek.

Prijzen

 

Ik heb ervoor gekozen om met vaste trajectprijzen te werken.

Van zodra een individueel begeleidingstraject zal worden opgestart kan je een keuze maken uit 3 soorten trajecten:

  • het basis traject
  • het Plus traject
  • het complete traject.


De prijs van deze trajecten is een totaalprijs van het volledige coachtraject, dus alles is reeds inbegrepen, zodat je niet voor verrassingen of onverwachte kosten komt te staan.

 

Kennismaking (meestal via mail) is geheel vrijblijvend en gratis.

 

Basis traject - 419€
Kennismaking (via mail)
Intakegesprek met ouder(s) (+/- 1u à 1.5u)
Uitwerken van traject op maat voor jouw kind
4 individuele sessies met je kind + korte nabespreking
Eindevaluatie met de ouder(s) (+/- 1u à 1.5u)
Al het materiaal
Opvolgingsvragen van ouders via mail (onbeperkt)
Op vraag en in overleg contacten via mail met externen
Op vraag: korte verslaggeving
Plus traject - 559€
Kennismaking (via mail)
Intakegesprek met ouder(s) (+/- 1u à 1.5u)
Uitwerken van traject op maat voor jouw kind
** 5 individuele sessies met je kind + korte nabespreking
Eindevaluatie met de ouder(s) (+/- 1u à 1.5u)
Al het materiaal
Opvolgingsvragen van ouders via mail (onbeperkt)
Op vraag en in overleg contacten via mail met externen
Op vraag: korte verslaggeving
** Inclusief online cursus volle hoofden twv 83€
** Inclusief positief dagboek twv 14,95€
Complete traject - 695€
Kennismaking (via mail)
Intakegesprek met ouder(s) (+/- 1u à 1.5u)
Uitwerken van traject op maat voor jouw kind
** 6 individuele sessies met je kind + korte nabespreking
** Extra evaluatiegesprek met de ouder(s) (+/- 1u)
Eindevaluatie met de ouders (+/- 1u à 1.5u)
Al het materiaal
Opvolgingsvragen van ouders via mail (onbeperkt)
Op vraag en in overleg contacten via mail met externen
Op vraag: korte verslaggeving
** Inclusief online cursus volle hoofden twv 83€
** Inclusief 4 online ontspanningslessen twv 30€
** inclusief positief dagboek twv 14,95€
** inclusief doe-boekje twv 9.95€


** geven de verschillen tussen de trajecten onderling aan

 

Optioneel: voor extra gesprekken buiten het pakket (bv. extra coachinggesprek, extra oudergesprek, schoolbezoek, enz...) investeer je 55€ per bijkomend gesprek.

Exclusief reiskosten: vanaf >10 km = 0,30€ per km. 

 

 

Wil je een afspraak verzetten of annuleren, dat kan, maar geef dit dan zo snel mogelijk door. Als je het tijdig meldt, namelijk minstens 24u vooraf, wordt de afspraak niet in rekening gebracht.

 

Neem zeker contact met me op als je vragen hebt over het aanbod.
Naast de individuele coachtrajecten op maat bied ik nog andere werkvormen aan die mogelijks geschikt zijn voor jouw kind.

 

Heb je nog vragen?