Individueel coachtraject


voor kinderen en jongeren van ongeveer 6 tot 18 jaar

Een coachingtraject bij de Talententuin is kortdurend en laagdrempelig en vertrekt altijd vanuit de talenten en sterktes van jouw kind. De individuele begeleidingen worden op een creatieve manier en spelenderwijs ingevuld.


Voor wie is een individueel coachtraject geschikt?


Elk kind botst wel eens op moeilijkheden tijdens het opgroeien. Dit is heel normaal en deze obstakels lossen zich vaak vanzelf op.

Soms heeft je kind een extra zetje nodig, wat meer begeleiding en ondersteuning om terug steviger en sterker verder te gaan.

Dan kan een individueel coachtraject hierbij helpen!

 

Met welke hulpvragen kan je terecht voor een individuele traject?

Volgende thema's komen vaak aan bod tijdens onze begeleidingen:

 • Inzicht in een vol hoofd en hoe je kind zijn/haar hoofdje terug rustiger kan maken
 • Werken rond hooggevoeligheid / hoogsensitief zijn
 • Werken rond emoties zoals boosheid, verdriet, angst enz en hoe hiermee om te gaan
 • Waar wordt je kind blij van? Wat zijn de talenten?
 • Werken rond zelfvertrouwen, zelfbeeld & assetiviteit
 • Werken rond sociale vaardigheden
 • Werken rond mindset en niet-helpende gedachten leren vervangen door helpende gedachten
 • Op zoek gaan naar tips en handvatten om te ontspannen of te ontladen


Hoe gaat een coachtraject in zijn werk?

 • Aanmelding/kennismaking

Dit gebeurt meestal via mail. We bespreken kort jullie hulpvragen en bekijken of een coachtraject wenselijk en geschikt zou zijn voor jouw kind. Dit is altijd vrijblijvend.
Van hieruit bekijken wij intern wie het traject zal opstarten.

 • Intakegesprek met de ouder(s)

Tijdens een intakegesprek in de praktijk (tijdelijk eventueel online) gaan we dieper in op jouw hulpvragen, waarna samen kan worden bekeken welk soort traject het meest aansluit.
Daarna zal een individueel begeleidingstraject op maat van jou en je kind worden uitgestippeld.
Dit wordt tijdens en na elke sessie geëvalueerd en eventueel aangepast aan de huidige hulpvragen.
Een intakegesprek gaat bij voorkeur door tijdens de schooluren.

 • Individuele sessies

We starten steeds met een traject van 4 begeleidingsmomenten.
Tijdens deze sessies met je kind gaan we steeds bekijken en bevragen wat jouw kind fijn vindt.
Sommige kinderen gaan graag creatief en spelenderwijs aan de slag, anderen houden meer van een onderonsje en praten gemakkelijker. Het kan ook een combinatie zijn van verschillende werkvormen.
De individuele sessies duren 50 minutenEen korte nabespreking (10 minuutjes) met de ouder(s) kan na elke sessie. Indien de begeleiding op school plaatsvindt is er communicatie via mail mogelijk.

 • Evaluatiegesprek met de ouder(s)

Na 4 sessies wordt een eindevaluatie met de ouder(s) gepland om te overlopen hoe de sessies verlopen zijn, hoe vond je kind het, wat heeft hij/zij geleerd, hoe kan je alles thuis nog verder implementeren enz...
Daarnaast bekijken we samen of we de begeleiding afronden of we een nieuw traject opstarten of we nog enkele sessies als nazorg zullen doen (bv maandelijks). 


Een gemiddeld coachtraject duurt 2,5 à 3 maanden.


Het materiaal (werkboekjes, talentenkaart, creatieve opdrachten,...) dat aan bod komt tijdens de sessies mogen de kinderen mee naar huis nemen. Hier kunnen ze thuis over vertellen of verder mee aan de slag gaan.

 

Wanneer ik zou aanvoelen dat ik niet de juiste persoon ben om een antwoord te bieden op jouw hulpvragen, verwijs ik je gericht door naar meer gepaste hulp, bv intensievere therapie of verder diagnostisch onderzoek.

 

Tarieven

 

De prijs van deze trajecten is een totaalprijs van het volledige coachtraject. 
Alles is dus reeds inbegrepen, zodat je niet voor verrassingen of onverwachte kosten komt te staan.

Basis traject - 419€
Kennismaking (via mail)
Intakegesprek met ouder(s) (+/- 1u à 1.5u)
Uitwerken van traject op maat voor jouw kind
4 individuele sessies met je kind + korte nabespreking
Eindevaluatie met de ouder(s) (+/- 1u à 1.5u)
Al het materiaal
Opvolgingsvragen van ouders via mail (onbeperkt)
Op vraag en in overleg contacten via mail met externen
Op vraag: korte verslaggeving
Plus traject - 549€ (inclusief online oudertraject)
Kennismaking (via mail)
Intakegesprek met ouder(s) (+/- 1u à 1.5u)
Uitwerken van traject op maat voor jouw kind
4 individuele sessies met je kind + korte nabespreking
Eindevaluatie met de ouder(s) (+/- 1u à 1.5u)
Al het materiaal
Opvolgingsvragen van ouders via mail (onbeperkt)
Op vraag en in overleg contacten via mail met externen
Op vraag: korte verslaggeving
** Online oudertraject volle hoofden (twv 159€)
** Positief dagboek twv 14,95€


** geven de verschillen tussen de trajecten onderling aan

 

Optioneel in het traject:

 • Online oudertraject "eerste hulp bij volle hoofden" aan 25% - dus aan 119€ ipv 159€
 • Extra gesprekken buiten het pakket (bv. extra coachinggesprek, extra oudergesprek, schoolbezoek, enz...) investeer je 55€ per bijkomend gesprek.
 • Basistraject op verplaatsing (bv. op school of in de thuiscontext): 529€

 

De betaling kan in 1 keer of in termijnen verlopen.

 

Wil je een afspraak verzetten of annuleren, dat kan, maar geef dit dan zo snel mogelijk door. Als je het tijdig meldt, namelijk minstens 24u vooraf, wordt de afspraak niet in rekening gebracht.

 

Neem gerust contact met me op als je vragen hebt over het aanbod.
Naast de individuele coachtrajecten op maat bied ik nog andere werkvormen aan die mogelijks geschikt zijn voor jouw kind, zoals bv een groepsaanbod.