Intelligentieonderzoek

 

 • Intelligentieonderzoeken worden binnen de Talententuin afgenomen vanaf de leeftijd van 4 jaar.
 • Er wordt gewerkt met 2 gerenommeerde intelligentietesten, namelijk de WPPSI III-NL en de WISC V-NL.


Wanneer wordt een intelligentieonderzoek afgenomen?


Er kan geadviseerd worden een intelligentieonderzoek te laten afnemen bij je kind, wanneer de (schoolse) vorderingen niet helemaal binnen de verwachtingen liggen.
Er kan vermoed worden dat er sprake is van een sterk intelligentieprofiel (hoogbegaafdheid) of een lager intelligentieprofiel.

Een intelligentieafname kan ook een ruimer beeld geven van de sterktes en de zwaktes binnen dit profiel, wat veel extra informatie geeft over hoe je een kind kan ondersteunen.

Er worden namelijk verschillende facetten van de intelligentie bekeken:

 • verbale mogelijkheden
 • ruimtelijk visuele mogelijkheden
 • vloeiende intelligentie
 • werkgeheugen
 • verwerkingssnelheid


Tijdens een testafname wordt niet alleen de intelligentie in kaart gebracht, maar wordt ook de werkhouding,  opdrachtbegrip, de leerstijl, enz... geobserveerd.
Deze observaties zijn heel belangrijk om een volledig beeld te krijgen van het kind.

 

Daarnaast kan binnen de Talententuin een intelligentieonderzoek worden afgenomen in functie van logopedische begeleiding (eventueel een verkort traject).


Neem bij twijfel gerust contact met me op!
Klik hier om een mailtje te sturen of stuur een bericht via het contactformulier.

 

Hoe gaat een traject voor een intelligentieonderzoek in zijn werk?

 • Aanmelding via mail : info@detalententuin.be
  Ook als je vragen hebt mag je me steeds een mailtje sturen. Samen kunnen we bekijken of een intelligentieafname zinvol zou zijn.
 • Intakegesprek met de ouders in de praktijk (uitzonderlijk via mail of telefoon) 
  Tijdens dit gesprek gaan we dieper in op de precieze hulpvraag, brengen we de situatie goed in kaart en voorzie ik jullie van informatie over het onderzoek. Al jullie vragen kunnen nu gesteld worden.
  Indien nodig en/of gewenst wordt er ook contact opgenomen met externen (zoals bv de school, logopediste,...)
 • Intelligentieonderzoek in de praktijk of op school 
  Het onderzoek wordt altijd in de voormiddag afgenomen, met voldoende pauzes en indien nodig op meerdere testmomenten. We willen namelijk zuiver de intelligentie meten, niet de aandacht en concentratie. Ik hecht er veel belang aan dat het kind zich op z'n gemak voelt tijdens de afname dus ik wissel de subtesten vaak af met een babbeltje of een kort spelletje.
 • Verwerking van de gegevens en verslaggeving
  Na het onderzoek scoor en analyseer ik de resultaten en maak ik een uitgebreid verslag. De verwerking neemt ongeveer 2 weken tijd in beslag.
 • Adviesgesprek in de praktijk (uitzonderlijk via telefoon)
  We bespreken samen het verslag met daarin uitgebreide scoring, resultaten met bijbehorende analyse en adviezen voor thuis en school in begrijpelijke taal. Jullie krijgen het verslag zowel op papier als digitaal. Dit gesprek kan bij mij in de praktijk plaatsvinden maar ik wil me indien wenselijk ook verplaatsen naar de school van je kind om het verslag te bespreken. Deze keuze ligt bij de ouders.

 

Wat is de investering?


Om het hele traject te doorlopen investeer je 310€.

Er zijn ook intelligentieafnames mogelijk waarbij het niet altijd noodzakelijk is om het hele traject te doorlopen (bv in functie van terugbetaling logopedie). Dit kan samen worden besproken en afgestemd.

 

Neem bij vragen gerust contact met me op : info@detalententuin.be