Diagnostiek


Binnen de Talententuin wordt diagnostisch onderzoek afgenomen door mezelf of kinderpsychologe Sanne Groenen.

Diagnostiek kan plaatsvinden op doorverwijzing van school, derden, alsook op vraag van de ouders.
Indien nodig wordt er gestart met een intakegesprek waarin we de noden uiteenzetten.
De duur van een onderzoek is afhankelijk van het kind en van de problematiek.
Er wordt steeds afgerond met een bespreking van de resultaten.

 

Diagnostische mogelijkheden:

  •  Concentratie-onderzoek: 6 - 16 jaar
  •  Intelligentie-onderzoek (WPPSI-III-NL of WISC-V-NL): 2j6m - 17 jaar
  •  Traject rond onderzoek naar AD(H)D: 6 - 18 jaar
  •  Onderzoek naar ASS
  •  Ontwikkelingsstoornissen algemeen
  •  Belevingsonderzoek
  •  Klasobservatie


Tarieven

  • Intelligentie-onderzoek: €250 (testafname, scoring, verslaggeving, bespreking resultaten)
  • Intakegesprek/verkenningsgesprek naar aanleiding van een uitgebreid diagnostisch traject: €70


Alvorens te starten met een diagnostisch onderzoek wordt er via een intakegesprek steeds uitgebreid bekeken wat de juiste vraag is. Afhankelijk hiervan wordt er een traject voorgesteld. Dit wordt steeds op voorhand goed besproken, alsook wat de kosten hiervan zijn. Zo komt u nooit voor verrassingen te staan.